Awalan L

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W

L
Labu  524 516
Langsa/becak cina 189 155
Lihat balap kuda 058 057
Laci  591 556
Lapik tiang 090 076
Lilin  802 803
Lada  987 959
Layang 613 629
Lilin merah 316 324
Lalat  465 454
Lebah  484 473
Lipat kertas sembahyang 454 465
Lamanik  298 300
Lemari  534 523
Lipstik  649 630
Lamp  638 617
Lemari baju 230 249
Lobak  924 916
Lampu  356 391
Lemari besi 553 552
Lomba lari 501 545
Lampu dinamo 941 906
Lemari buah 930 949
Lombok  616 624
Lampu lalu lintas 712 719
Lemari makan 999 980
Lompat tali 333 336
Lampu mati 942 947
Lemari pakaian 856 891
Lotre  319 312
Lampu minyak 727 711
Lencana  793 771
Lukisan  717 738
Landak  526 540
Lentera jalan 850 848
Lukisan pemandangan 075 085
Langit  001 045
Lesung  233 236

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W